Vietnam Airlines Triển khai sửa đổi quy định xử lý chứng từ vận chuyển do lỗi của VN theo quy định tại Thông tư 81/Bộ GTVT

Vietnam Airlines Chi nhánh Khu vực miền Nam Triển khai sửa đổi quy định xử lý chứng từ vận chuyển do lỗi của VN theo quy định tại Thông tư 81/Bộ GTVT

 Hiệu lực: Áp dụng cho việc xử lý kể từ ngày 16/03/2020.
 
Trong trường hợp có vướng mắc hoặc khó khăn khi triển khai, đề nghị Quý Đại lý/Công ty liên hệ với chuyên viên phụ trách để được trợ giúp.

Chi tiết đính kèm file bên dưới.
Đề nghị Quý Đại lý/Quý Công ty triển khai và thực hiện./. 

Tin tức liên quan

lượt đi

Giá vé (Người lớn)

1 người lớn x

Hỗ trợ khách hàng trực tuyến

(089)8 366 466

các hình thức hỗ trợ thanh toán

1
Bạn cần hỗ trợ?